+420 603 429 690 info@eduski.cz

Profesní svaz

akreditovaných vzdělávacích zařízení, lyžařských škol a instruktorů
Aktuální kurzyChcete poradit

EDUSKI ČR SIGNATÁŘEM MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Profesní svaz EDUSKI ČR byl spolu se Svazem lyžařů ČR jedním z iniciátorů Memoranda o spolupráci (Memorandum/ MoS), které mezi sebou uzavřela čtveřice dominantních subjektů v oblasti vzdělávání instruktorů lyžování, a to:

SVAZ LYŽAŘŮ ČR

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ASOCIACE INSTRUKTORŮ SPORTŮ NA SNĚHU

EDUSKI ČESKÁ REPUBLIKA

Mezi cíle Memoranda si signatáři vytyčili zejména prohloubení již existující spolupráce, vytvoření společného systému vzdělávání dané profese, včetně harmonizace kvalifikačních standardů, zajištění vzájemné prostupnosti vzdělání spolu s uznáváním vzdělání a kvalifikací mezi signatáři, snaha o ustavení profesní samosprávy a řešení problematiky uznávání profesních kvalifikací v zahraničí.

Tato užší forma spolupráce vznikla na základě dlouhodobých přátelských a kolegiálních vztahů mezi zástupci signatářů, důvěře mezi nimi a harmonické shodě nejen na společné vizi, ale i na cestě k dosažení jednotlivých cílů.