+420 603 429 690 info@eduski.cz

Profesní svaz

akreditovaných vzdělávacích zařízení, lyžařských škol a instruktorů
Aktuální kurzyChcete poradit

EDUSKI ČR SPOLUPRACUJE NA VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE

Svaz EDUSKI ČR byl na počátku roku 2020 spolu s dalšími významnými subjekty, které vzdělávají instruktory lyžování (akreditovaná zařízení MŠMT), iniciátorem podání návrhů na vytvoření jednotných profesních kvalifikací pro odbornosti „Instruktor lyžování“ a „Instruktor snowboardingu“ v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Jelikož byly podané návrhy schváleny autorizujícím orgánem (MŠMT), byly ustaveny dvě společné pracovní skupiny, složené ze zástupců dalších vzdělávacích zařízení, včetně EDUSKI ČR. Obě skupiny aktuálně pracují na dokončení kvalifikačních standardů. Cílem je vytvoření společných závazných zkouškových požadavků na uchazeče o dané kvalifikace, neboť dosavadní stav v podobě příliš liberálního přístupu gesčního resortu přinášel negativní důsledky.

Výsledek by měl dle očekávání přinést zkvalitnění vzdělání u obou profesí, jednotný systém zkoušek a podmínek pro získání osvědčení o odborné způsobilosti, vyšší prestiž profesí a s tím spojenou kultivaci profesního prostředí a v konečné důsledku i zvýšení bezpečnosti lyžování a zejména zvýšení kvality služeb v horském cestovním ruchu.